Podmínky pro členy

 • Úvodní ustanovení
  • Provozovatelem služeb je společnost AUTOKLUBY.CZ s.r.o., se sídlem Děčín – Bynov IX, Teplická 137, PSČ 40505, IČ: 22773908, DIČ: CZ22773908, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ústí nad Labem, (dále jen „provozovatel“).
 • Vymezení pojmů
  • Klub portfolia – jeden z klubů provozovaných společností. Aktuální seznam provozovaných autoklubů je uveden na stránkách https://autokluby.cz.Uživatel serveru – každý návštěvník serveru, který se ke klubu portfolia připojí prostřednictvím internetu či jiného rozhraní. Jedná se o uživatele bez uživatelského účtu.
  • Registrovaný uživatel – každý uživatel, který je registrován na klubu portfolia prostřednictvím registračního rozhraní a jehož registrace je schválena prostřednictvím potvrzovacího e-mailu odeslaného na e-mailovou adresu zadanou při registraci. Registrovaným uživatelem je fyzická osoba zdarma využívající základní uživatelský účet registrovaného uživatele.
  • Člen klubu – jasně definovaná fyzická osoba za pomocí osobních údajů (jméno, příjmení, adresa, telefon a email). Členem klubu je každý uživatel, který splnil podmínky pro získání účtu člena klubu. Členem klubu je osoba hradící roční poplatek.
  • Partner klubu – partnerem klubu je společnost / živnostník, který je smluvně vázaný ke společnosti. Partner poskytuje benefit nebo výhodu členům klubu.
 • Vznik a zánik účtu registrovaného uživatele
  • Vznik účtu registrovaného uživatele:
   • Registrovaný účet vzniká potvrzením registračních podmínek a platným odesláním registračního formuláře
   • Registrovaný učet podléhá potvrzení emailové adresy registrujícím uživatelem. Bez potvrzení emailové adresy je uživatelský účet neplatný.
  • Zánik účtu registrovaného uživatele:
   • Uživatelský účet nelze zrušit ani smazat. Uživatelský účet je trvalý.
   • Banem uživatelského jména – v případě hrubého porušení pravidel pro využívání klubu, která jsou definována pro každý klub samostatně a dostupná jsou z patičky klubu.
 • Vznik a zánik Členského účtu
  • Vznik členského účtu:
   • Členský účet může získat každý občan ČR i cizí státní příslušník vyplněním registračního formuláře.
   • Členský účet je placenou službou honorovanou jednoroční platbou.
   • Členský účet je vždy zakupován na 12 + 1 měsíc a nabývá platnosti okamžitě v den přijetí platby do konce následujícího měsíce příštího roku. Měsíční lhůta slouží k vyřízení a odeslání členského průkazu.
   • Členský průkaz člen obdrží do konce následujícího měsíce ode dne zaplacení poplatku za členský účet.
   • Členský účet lze prodloužit na následující rok uhrazením prodlužovacího poplatku nejpozději k poslednímu dni platnosti členského účtu.
   • V případě neuhrazení prodlužovacího poplatku k poslednímu dni platnosti členského účtu je účet převeden na standardní účet registrovaného uživatele.
  • Zánik členského účtu
   • Poslání žádosti o ukončení členského účtu korespondenčně nebo emailem na který je vedený členský účet na adresu uvedenou v kontaktních údajích.
   • Nezaplacením prodlužovacího poplatku.
 • Práva a povinnosti uživatelů
  • Registrovaných uživatelů:
   • Řídit se těmito podmínkami a pravidly klubu, na kterém působí.
   • Zvolit si unikátní přezdívku.
   • Právo na vyžádání změny přezdívky.
   • Být uveden v seznamu registrovaných uživatelů.
   • Dodržovat lokální pravidla jednotlivých podfór.
  • Členů klubu:
   • Vše uvedené u registrovaných uživatelů.
   • Využívat benefitů a výhod partnerů.
   • Využívat benefitní členský účet na foru.
   • Aktivně ovlivňovat vývoj a směr klubu.
 • Závěrečná ustanovení
  • Tyto Podmínky nabývají platnosti a jsou účinné ode dne 14.8.2012.
  • Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky kdykoli změnit s účinností zveřejněním nové verze na serveru, není-li stanoveno jinak.
  • Vše zde jinak nespecifikované se řídí platnými zákony České republiky. Případné spory týkající bude rozhodovat příslušný soud České republiky určený podle procesních předpisů České republiky.